• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

طراحی لوگو تخصصی فراتر از کار با چند نرم افزار گرافیکی است. در فرایند طراحی لوگو فاکتورهای بسیاری باید بررسی شود. مجموعه مورد نظر باید کاملا بررسی شده، فیلد کاری به خوبی مطالعه شود و بازار هدف شناسایی شود. باید تحقیقات لازم برای شناخت مخاطبین هدف صورت پذیرد. برای مثال برای برندی در حوزه فعالیت کودک نمیتوان همان تصمیمی را گرفت که برای یک برند صنعتی گرفته می شود. طراح گرافیست یا باید خود مسلط به علوم بازاریابی باشد و یا با مشورت یک کارشناس بازاریابی بهترین طرح ممکن را ارئه نماید.