• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

طراحی لوگو تایپ توتیک

 

نام: توتیک

 

زمینه فعالیت: تولید فیلم های کمک آموزشی

 

نوع: لوگوتایپ

 

زبان: فارسی

 

توضیحات:

طراحی لوگوتایپ توتیک با توجه به موضوع فعالیت که تولید فیلم های کمک آموزشی بوده است صورت گرفته. در این لوگوتایپ با استفاده از نماد پلی که به جای فضای خالی حرف واو قرار گرفته است مفهوم فیلم منتقل شده است همچنین از آنجا که مخاطب این برند نوجوانان و جوانان هستند از رنگ پرجنب و جوش و انرژیک نارنجی بهره گرفته شده است.

اشتراک گذاری: