• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

طراحی لوگو کانون نیک اندیش

 

نام: کانون نیک اندیش

 

زمینه فعالیت: گروه خیریه دانشجویی

 

نوع: لوگوتایپ ترکیبی

 

زبان: فارسی

 

توضیحات:

لوگو کانون نیک اندیش باتوجه به موضوع فعالیت طراحی شده است در این طرح از شکل قلم به دلیل دانشجویی بودن فعالیت و دو بال فرشته برای نشان دادن خیریه بودن فعالیت طراحی شده است.

اشتراک گذاری: