• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

قبل از شروع به طراحی مشتری می بایست تمامی مطالب و محتوای مورد نیاز از قبیل عکس و متن و… را به طراح ارائه نماید و با مشورت طراح بخش هایی را کم و زیاد کرده و یا در صورت نیاز برای عکاسی اقدام گردد.