• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

در این مرحله ما یک یا چند طرح اولیه را بر اساس مطالعات انجام شده بر روی محصول ارائه مینماییم. همچنین با انجام تست های مختلف مقاومت و ماندگاری بسته بندی در شرایط مختلف را بررسی می نماییم تا بهترینه نتیجه ممکن را به دست آوریم.