• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

بعد از اینکه شما نمونه کارهای ما را مشاهده نمودید و ما را برای طراحی بسته بندی محصولات خود انتخاب کردید. در یک جلسه حضوری با یکدیگر قراردادی با عنوان قرارداد طراحی گرافیک منعقد خواهیم نمود. در این قرارداد مبلغ دریافتی و نحوه پرداخت آن به روشنی بیان می گردد، همچنین تاریخ اجرای پروژه و جریمه های دیرکرد مشخص شده است تا در روند اجرای پروژه هیچ شائبه ای به وجود نیاید.