• تلفن:
  • 7052733 - 0912
  • ایمیل:
  • info@hubis.ir

طراحی بسته بندی تخصصی فراتر از کار با چند نرم افزار گرافیکی است. در فرایند طراحی بسته بندی فاکتورهای بسیاری باید بررسی شود. محصول مورد نظر باید کاملا بررسی شده، فیلد کاری به خوبی مطالعه شود و بازار هدف شناسایی شود. باید تحقیقات لازم برای شناخت مخاطبین هدف صورت پذیرد. برای مثال برای برندی در حوزه فعالیت کودک نمیتوان همان تصمیمی را گرفت که برای یک برند صنعتی گرفته می شود. همچنین باید نکاتی همانند مقاومت بسته بندی در برابر شرایط گوناگون مانند زطوبت و فشار بررسی گردد. طراح گرافیست یا باید خود مسلط به این موارد باشد و یا با مشورت کارشناسان این امر، بهترین طرح ممکن را ارئه نماید.